WOD:

“Ski Erg Mary”

For Time

1000m Ski Erg

then

5 Rounds

5 HSPUs

10 Pistols

15 Pullups

then

1000m Ski Erg